Ibnu Taimiyah, Sang Mujahid Besar

0
152 views

Kiblatmuslimah.com – Beliau lahir pada tanggal 12 Rabi’ul Awwal 661 Hijriyyah di Haron. Ketika berumur 7 tahun, beliau berpindah ke Damaskus bersama ayahnya dalam rangka melarikan diri dari pasukan Tartar yang memerangi kaum muslimin. Beliau tumbuh di keluarga yang penuh ilmu, fiqih, dan agama.

Kakek beliau yang pertama, yaitu Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyyah Majdud Diin -nama kunyahnya adalah Abul Barokaat-. Beliau memiliki beberapa tulisan di antaranya: AlMuntaqo min AlAhadits AlAhkam (kitab ini disyarh oleh Imam Syaukani dengan judul Nailul Author, pen), Al Muharror dalam bidang fiqih, Al Muswaddah dalam bidang ushul fiqih, dan lainnya. Begitu juga dengan ayah beliau, Abdul Halim bin Abdus Salam Al-Haroni dan saudaranya, Abdurrahman dan lain-lain.

Beliau tumbuh di lingkungan ilmiah dan shalih. Beliau memulai menuntut ilmu pertama kali pada ayahnya dan ulama-ulama Damaskus. Beliau telah menghafalkan Al-Qur’an sejak kecil. Beliau juga telah mempelajari hadits, fiqih, ilmu ushul, dan tafsir.

Beliau dikenal sebagai orang yang cerdas dan memiliki hafalan yang kuat. Kemudian beliau intensif mempelajari ilmu dan mendalaminya. Sehinggga terkumpul dalam diri beliau syarat-syarat mujtahid ketika masa mudanya. Maka tidak lama kemudian beliau menjadi seorang imam yang diakui oleh ulama-ulama besar dengan ilmu dan kelebihan dalam agama, sebelum berusia 30 tahun.

Dalam bidang penulisan buku dan karya ilmiah, beliau telah meninggalkan bagi umat Islam warisan yang besar dan bernilai. Tidak henti-hentinya para ulama dan peneliti mengambil manfaat dari tulisan beliau. Sampai sekarang telah terkumpul berjilid-jilid buku, risalah (buku kecil), fatawa dan berbagai masa’il (pembahasan suatu masalah) dari beliau yang sudah dicetak. Sedangkan yang tersisa dari karya beliau yang masih belum diketahui atau tersimpan dalam bentuk manuskrip masih banyak sekali.

Sejarah telah mencatat bahwa bukan saja Ibnu Taimiyah sebagai da`i yang tabah, giat, wara`, zuhud dan ahli ibadah, tetapi beliau juga seorang pemberani yang ahli berkuda. Beliau adalah pembela tiap jengkal tanah umat Islam dari kedzaliman musuh dengan pedangnya. Seperti halnya beliau adalah pembela aqidah umat dengan lidah dan penanya.
Dalam syairnya yang terkenal, beliau juga berkata:

Apakah yang diperbuat musuh padaku
?
Aku, taman dan kebunku ada dalam dadaku
Kemanapun kupergi, ia selalu bersamaku
dan tiada pernah tinggalkan aku.
Aku, terpenjaranya adalah khalwat
Kematianku adalah mati syahid
Terusir dari negeriku adalah rekreasi.

Beliau pernah berkata dalam penjara:
Orang dipenjara ialah yang terpenjara hatinya dari Rabbnya,
Orang yang tertawan ialah yang ditawan oleh hawa nafsunya.

Sumber : https://rumaysho.com/617-biografi-syaikhul-islam-ibnu-taimiyah.html

https://www.biografiku.com/2009/11/biografi-ibnu-taimiyyah-sang-mujahid.html

 

_Hunafa’ Ballagho_

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here